KILNOJAMOJO TURTO AUKCIONO VYKDYMO TVARKA

NAUDOJAMOS SANTRUMPOS IR APIBRĖŽIMAI

Aukcionas – internetinis kilnojamo turto (toliau - prekių) pardavimo (perleidimo) būdas, kai neribojamas potencialių pirkėjų, dalyvaujančių aukcione, skaičius, o teisė įsigyti parduodamą (perleidžiamą) prekę atitenka aukciono dalyviui, pasiūliusiam didžiausią kainą.

Aukciono dalyvis – nustatyta tvarka interneto svetainėje užsiregistravęs pilnametis fizinis arba juridinis asmuo.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kilnojamojo turto aukciono vykdymo tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja interneto svetainėje www.telecentras.lt aukcionų organizavimą ir vykdymą.

2. Ši tvarka galioja teisiniams santykiams tarp interneto tinklapyje http://aukcionas.telecentras.lt Aukciono (toliau - Aukcionas) vartotojo, užsiregistravusio asmens (toliau – Aukciono dalyvis) ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centro (toliau – Aukciono organizatorius).

3. Dalyvauti Aukcione galima tik užsiregistravus interneto tinklapyje http://aukcionas.telecentras.lt aukciono dalyviu.

· AB Lietuvos radijo ir televizijos centro darbuotojams prisijungimai prie Aukciono yra tie patys kaip ir prie Intraneto.

· Nauji vartotojai registruojami susisiekus su aukciono puslapyje nurodytu kontaktiniu asmeniu.

4. Aukciono dalyvis Aukcione gali turėti tik vieną registraciją. Dalyvių registracija tinklapyje yra NEMOKAMA.

5. Registruodamasis Aukciono dalyviu, asmuo/įmonė privalo nurodyti Aukciono organizatoriui:
5.1. Tikrus asmens duomenis, taip pat registruoti teisingą ir pilną vardą bei pavardę, įmonės pavadinimą;
5.2. Gimimo datą arba įmonės kodą;
5.3. Gyvenemosios/buveinės vietos tikslų adresą;
5.4. Telefono numerį;
5.5. Elektroninio pašto adresą.

6. Aukciono dalyvis privalo Aukciono organizatoriaus aktyvuotą prisijungimo vartotojo vardą ir slaptažodį laikyti paslaptyje ir nedelsdamas pranešti Aukciono organizatoriui, jei pametė arba jei tie duomenys pateko tretiesiems asmenims.

7. Registruodamasis Aukciono dalyviu, asmuo (įmonės atstovas) informuojamas, kad Aukciono organizatorius apdoros ir saugos Aukciono dalyvio pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardė, gimimo datą arba įmonės kodą, gyvenamosios vietos adresą, elektroninius laiškus telefoninius pokalbius ir SMS pranešimus),
remiantis Lietuvos Respublikos galiojančiais įstatymais. Duomenys naudojami Aukciono dalyvio tapatybei nustatyti ir parduoti prekes. Duomenis saugomi 60 dienų, nuo paskutinio Aukciono dalyvio prisijungimo prie Aukciono.

II. AUKCIONO VYKDYMAS

8. Prekių pradinę kainą nustato Aukciono organizatorius.

9. Aukciono dalyviai už pasiūlytą prekę siūlo savo kainą. Minimalus siūlymo žingsnis priklauso nuo pradinės kainos.

9.1 Prekės kaina Nuo 1 iki < 50 žingsnis 0,50 €.

PVZ. Prekė yra įkelta į aukcioną ir šiuo metu ji kainuoja 10 €. Aukciono dalyvis A mano, kad daiktas yra vertas 50 €, dėl to pridėjo statymą vertą būtent tiek. Kitiems dalyviams kaip didžiausias statymas rodomas 10,50 € (nes min statymas 0,50 €), nes niekas už dalyvį A dar nepasiūlė daugiau.

Į aukcioną atėjęs dalyvis B mato, kad daiktas yra parduodamas už 10,50 €. Jo manymu, daiktas yra vertas 20 €, dėl to prideda tokį statymą. Dalyvis gauna pranešimą "Jūsų siūlyta kaina buvo per maža, kitas dalyvis pasiūlė didesnę – PVZ. Už poziciją 'Sėdmaišis ' gautas pasiūlymas: 20,50 €.

Tai nėra klaida, o Jus aplenkęs dalyvis nebūtinai naudoja neleistinas priemones. Tiesiog tokiu principu veikia aukcionai. Toks "žaidimas" tęsis, kol dalyvis B pastatys bent 50,50 €.

9.2 Prekės kaina Nuo 50 iki < 100 žingsnis 1,00 €.

PVZ. Prekė yra įkelta į aukcioną ir šiuo metu ji kainuoja 50 €. Aukciono dalyvis A mano, kad daiktas yra vertas 70 €, dėl to pridėjo statymą vertą būtent tiek. Kitiems dalyviams kaip didžiausias statymas rodomas 51 (nes min statymas 1,00 €), nes niekas už dalyvį A dar nepasiūlė daugiau.

Į aukcioną atėjęs dalyvis B mato, kad daiktas yra parduodamas už 51 €. Jo manymu, daiktas yra vertas 60 EUR, dėl to prideda tokį statymą 60 €. Dalyvis gauna pranešimą "Jūsų siūlyta kaina buvo per maža, kitas dalyvis pasiūlė didesnę – PVZ. Už poziciją 'Nešiojamas kompiuteris ' gautas pasiūlymas: 61 €.

Tai nėra klaida, o Jus aplenkęs dalyvis nebūtinai naudoja neleistinas priemones. Tiesiog tokiu principu veikia aukcionai. Toks "žaidimas" tęsis, kol dalyvis B pastatys bent 71 €.

9.3 Prekės kaina Nuo 100 iki < 500 žingsnis 5,00 €.

PVZ. Prekė yra įkelta į aukcioną ir šiuo metu ji kainuoja 100 €. Aukciono dalyvis A mano, kad daiktas yra vertas 200 €, dėl to pridėjo statymą vertą būtent tiek. Kitiems dalyviams kaip didžiausias statymas rodomas 105 € (nes min statymas5,00 €), nes niekas už dalyvį A dar nepasiūlė daugiau.

Į aukcioną atėjęs dalyvis B mato, kad daiktas yra parduodamas už 105 €. Jo manymu, daiktas yra vertas 160 €, dėl to prideda tokį statymą 160 €. Dalyvis gauna pranešimą "Jūsų siūlyta kaina buvo per maža, kitas dalyvis pasiūlė didesnę – PVZ. Už poziciją 'Nešiojamas kompiuteris ' gautas pasiūlymas: 165 €.

Tai nėra klaida, o Jus aplenkęs dalyvis nebūtinai naudoja neleistinas priemones. Tiesiog tokiu principu veikia aukcionai. Toks "žaidimas" tęsis, kol dalyvis B pastatys bent 205 €.

9.4 Prekės kaina Nuo 500 iki < 1000 žingsnis 10,00 €.

PVZ. Prekė yra įkelta į aukcioną ir šiuo metu ji kainuoja 500 €. Aukciono dalyvis A mano, kad daiktas yra vertas 700 €, dėl to pridėjo statymą vertą būtent tiek. Kitiems dalyviams kaip didžiausias statymas rodomas 510 € (nes min statymas10,00 €), nes niekas už dalyvį A dar nepasiūlė daugiau.

Į aukcioną atėjęs dalyvis B mato, kad daiktas yra parduodamas už 510 €. Jo manymu, daiktas yra vertas 600 €, dėl to prideda tokį statymą 600 €. Dalyvis gauna pranešimą "Jūsų siūlyta kaina buvo per maža, kitas dalyvis pasiūlė didesnę – PVZ. Už poziciją 'Garažas ' gautas pasiūlymas: 610 €.

Tai nėra klaida, o Jus aplenkęs dalyvis nebūtinai naudoja neleistinas priemones. Tiesiog tokiu principu veikia aukcionai. Toks "žaidimas" tęsis, kol dalyvis B pastatys bent 710 €.

9.5 Prekės kaina virš 1000 žingsnis 50,00 €.

PVZ. Prekė yra įkelta į aukcioną ir šiuo metu ji kainuoja 1000 €. Aukciono dalyvis A mano, kad daiktas yra vertas 1700 €, dėl to pridėjo statymą vertą būtent tiek. Kitiems dalyviams kaip didžiausias statymas rodomas 1050 € (nes min statymas50,00 €), nes niekas už dalyvį A dar nepasiūlė daugiau.

Į aukcioną atėjęs dalyvis B mato, kad daiktas yra parduodamas už 1050 €. Jo manymu, daiktas yra vertas 1600 €, dėl to prideda tokį statymą 1600 €. Dalyvis gauna pranešimą "Jūsų siūlyta kaina buvo per maža, kitas dalyvis pasiūlė didesnę – PVZ. Už poziciją 'Automobilis ' gautas pasiūlymas: 1650 €.

Tai nėra klaida, o Jus aplenkęs dalyvis nebūtinai naudoja neleistinas priemones. Tiesiog tokiu principu veikia aukcionai. Toks "žaidimas" tęsis, kol dalyvis B pastatys bent 1750 €.

Kainos pateikiamos su PVM.

10. Aukciono organizatorius neatsako už parduodamų prekių techninę ir eksploatacinę būklę - ją turi įvertinti Aukciono dalyvis prieš įsigydamas prekę/(-es). Aukciono dalyvis prekes gali apžiūrėti jo buvimo vietoje iš anksto susiderinęs su Aukciono puslapyje nurodytu kontaktiniu asmeniu. Po aukciono pretenzijos nepriimamos.

11. Aukcione parduodamų prekių varžytuvės vyksta Aukciono organizatoriaus nustatytu laikotarpiu, kurio metu dalyvis gali teikti siūlymus už pasirinktą prekę.

12. Aukciono dalyvis gali teikti siūlymus dviem būdais:

12.1. Teikti siūlymą, kiekvieną kartą jį patvirtinant. Šiuo atveju, Aukciono dalyviui reikia pačiam sekti siūlymų eigą ir, jeigu reikia, pačiam pateikti naują siūlymą.

12.2. Nusprendęs, kokią maksimalią sumą ketina išleisti už prekę, Aukciono dalyviui nereikia nuolat stebėti Aukciono statymų.

13. Aukciono laimėtoju skelbiamas Aukciono dalyvis, kuris iki Aukciono termino pabaigos pasiūlo didžiausią kainą. Jei du Aukciono dalyviai pasiūlo tokios pat piniginės sumos nustatytą ribinę kainą, automatiškai pirmenybė visuomet teikiama pirmajam pagal laiką užregistruotam pasiūlymui. Tai galioja ir tuo atveju, kai pateiktas vertės siūlymo žingsnis sutampa su kito Aukciono dalyvio nustatytos ribinės kainos siūlymu. Aukciono dalyvis siūlymo atsiimti/anuliuoti negali.

14. Įsigytos prekės nėra keičiamas ir/ar grąžinamos.

III. ATSISKAITYMAS IR PREKIŲ ATSIĖMIMAS

15. Pasibaigus Aukcionui, Aukciono organizatorius (sistema automatiškai) siunčia Aukciono laimėtojui elektroniniu paštu pranešimą apie jo paskelbimą. Aukciono laimėtojas privalo atsiskaityti už pirkinį per 5 darbo dienas. Atsiskaityti galima:

1) Banko pavedimu į sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydami Aukciono numerį.

2) Įnešant grynuosius pinigus į bendrovės sąskaitą banko skyriuose visoje Lietuvoje.

3) Bendrovės darbuotojui nuskaičiuojant iš darbo užmokesčio. Darbuotojas tokiu atveju el. paštu parašo prašymą buhalterinės apskaitos skyriui adresu [email protected]

Bendrovės rekvizitai:

AKCINĖ BENDROVĖ

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS CENTRAS

Kodas 120505210, PVM mokėtojo kodas LT205052113, Sausio 13-osios g. 10, 04347 Vilnius

Atsis. sąsk. LT167044060001116280 AB SEB banke

16. Atsiimant prekės aukciono laimėtojas pateikia apmokėjimą patvirtinanti dokumentą (pavedimo kopiją). Taip pat atsiėmimo metu aukciono laimėtojui išduodama sąskaita faktūra arba persiunčiama nurodytu el. paštu.

17. Perduodant Aukcione laimėtą prekę šalys pasirašo priėmimo – perdavimo aktą.

18. Laiku neatsiskaičius, Aukciono laimėtojas tampa Aukciono organizatoriaus skolininku ir nebetenka teisių į turtą.

19. Aukciono organizatorius kreipiasi į Aukciono dalyvį dėl skolos atidavimo sąlygų aptarimo. Jei su Aukciono dalyviu per 14 dienų susitarti nepavyksta, Aukciono organizatorius įgyja teisę pateikti Aukciono dalyvio duomenis skolų išieškojimo įmonei, su kuria yra sudaręs sutartį, ir/ar kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo.

20. Aukciono dalyvis, laimėjęs Aukcioną, įsipareigoja:

20.1. Apmokėti sąskaitos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aukciono pabaigos paskelbimo;

20.2. Atsiimti aukcione laimėtą prekę ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po apmokėjimo iš Aukciono organizatoriaus patalpų, teritorijos, jei su Aukciono organizatoriumi raštu nebuvo sutarta kitaip.

20.3. Jeigu Aukciono dalyvis nevykdo 20.2 punkto, pasibaigus terminui, Aukciono organizatorius neatsako už šių prekių saugojimą savo teritorijoje ir įgyja teisę reikalauti iš Aukciono dalyvio turto saugojimo mokestį 1 Euras per dieną.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Aukciono internetiniame tinklapyje rodomas laikas yra susietas su tarnybinės stoties laikrodžiu ir gali nesutapti su Aukciono dalyvių kompiuteriuose nustatytu laiku.

22. Aukciono organizatorius neatsako už ryšio sutrikimus, Aukciono dalyvio veiksmus tinklapyje, tyčia ar netyčia įvestus duomenis ar pasiūlymus.

23. Aukciono organizatorius turi teisę koreguoti parduodamų prekių duomenis bei aprašymus, (išskyrus kainą) arba juos visiškai pašalinti iš Aukciono.

24. Aukciono organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.